MTAS höstmöte 2018

MTAS genomför i vanlig ordning ett gemensamt höstmöte tillsammans med SVMF. Mötet äger rum den 22-23 november. Plats är ännu inte fastställd, men mötet kommer sannolikt att äga rum i Västsverige.

Mer information kommer.