SVMF:s vårmöte 16 maj

SVMF.s vårmöte som blir det första mötet när föreningarna MTAS och SVMF är fusionerade sker på TEBAB, Teknikföretagen den 16 maj i Stockholm.

Tider, program och agenda kommer senare.