Bli medlem

Här kan du skriva ut en medlemsansökan där även avgifterna framgår och skicka in ansökan.

Här kan du se Machine & Tool Association of Swedens och stadgar.