Om Machine & Tool Association of Sweden

Machine & Tool Association of Sweden, MTAS, är en branschorganisation för svenska tillverkare av specialverktyg, verktyg och verktygsmaskiner.

Föreningen verkar inom ett antal områden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen: handelsförutsättningar, avtal, marknadstillträde, internationella samarbeten, mässor och mötesplatser, statistik och konjunkturrapporter, standardiseringsarbete, bevakar direktiv, kompetensförsörjning.