Direktiv, lagar och förordningar

Direktivsbevakning

Svensk lagstiftning styrs i hög grad av EU direktiv. Machine & Tool Association of Sweden bevakar direktivsprocessen i EU tillsammans med Teknikföretagen och CECIMO. Föreningen jobbar aktivt med att påverka både internationell och svensk lagstiftning.