Leveransbestämmelser

Här nedan finns de leveransbestämmelser som påverkar medlemmarna beskrivet.

Leveransbestämmelser Specialverktyg 01
Specialverktyg 01, ett tilläggsavtal till NL 01, är nu publicerade. Avtalet kan beställas från Industrilitteratur, till ett pris av SEK 195 / 25 ex. Provexemplar finns för nedladdning på den medlemsexklusiva delen av hemsidan.

Se vidare på Industrilitteraturs hemsida.