Pågående Cecimoprojekt

01/10/2016 – 30/09/2019

KRAKEN (“Hybrid automated machine integrating concurrent manufacturing processes, increasing the production volume of functional on-demand using high multi-material deposition rates”) will develop a disruptive hybrid manufacturing concept to equip SME and large industries with affordable all-in-one machine for the customised design, production/reparation and quality control of functional parts (made in aluminium, thermoset or both materials combined from 0,1m till 20m). These machines will use subtractive and new additive technologies in vast working areas without floor space requirements.

In the KRAKEN project, the new additive technologies will use aluminium grades as well as thermoset materials, which will be validated at lab scale and in relevant environments and finally integrated and combined for the demonstration in relevant industrial environments.

KRAKEN will collaborate to the consolidation of the hybrid manufacturing value chain by means of a consortium specially selected for linking research results to technological necessities in the fields of software, monitoring, automation, materials, standardization and end-users.

CECIMO is performing the role of Dissemination Manager and will provide input to the standardization activities foreseen under the project. Moreover, it will increase industrial awareness of the project results through its global network over the next three years.

 

metals

1/11/2015 – 31/10/2018

Projektet METALS är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att ge maskinbyggare tillgång till personal med de efterfrågade kompetenser som behövs för att fortsätta utveckla banbrytande tekniker i den avancerade tillverkningsindustrin. METALLER är ett treårigt projekt som syftar till att främja utbildning branschpartnerskap på EU-nivå. Genom att sammanföra aktörer inom utbildning och industri i hela Europa förväntas METALLER förbättra förutsättningarna för MT-sektorns arbetsmarknad. Projektet syftar också till att förse beslutsfattare med insikter som behövs för att utforma strategier och program för att öka konkurrenskraften hos europeiska MT-företag och öka anställbarheten hos befolkningen. Inom ramarna för projektet kommer konsortiet också att anordna kompetensverkstäder i Tyskland, Spanien och Italien.