Statistik

Konjunkturrapporter och annan statistik

CECIMO och Machine & Tool Association of Sweden tar fram omfattande konjunkturrapporter, trendundersökningar samt ekonomisk statistik. Två gånger per år tas en världsomfattande rapport fram i nära samarbete med Oxford Economics som distribueras kostnadsfritt till medlemmarna. Varje månad erhåller medlemmarna “Statistical Toolbox” framtagen av CECIMO och dess medlemsländer. Medlemmarna får också ta del av den amerikanska föreningens årliga rapport.