Vi verkar för

MTAS är en branschorganisation för svenska tillverkare av specialverktyg, verktyg och verktygsmaskiner. Föreningen arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag.

Detta innebär att verka såväl långsiktigt och strategiskt som operativt inom ett antal områden:

  • handelsförutsättningar, avtal och marknadstillträde
  •  internationella samarbeten
  •  mässor, nätverk och mötesplatser för branschen
  •  statistik och konjunkturrapporter
  •  standardiseringsarbete
  •  bevaka direktiv
  •  kompetensförsörjning